Páťáci a J. A. Komenský

Ve vlastivědě 5. ročníku se mají žáci mimo jiné seznámit s životem a myšlenkami Jana Amose Komenského. A jak lépe naplnit Komenského principy než vyzkoušet si vše na vlastní kůži? Proto se žáci 5.A ve čtvrtek 18. listopadu vydali do Uherského Brodu, kde si v prostorách Muzea J. A. Komenského mohli vyzkoušet, jak to asi ve škole 17. století vypadalo. Asi největší zážitek dětem přinesly tehdejší tělesné tresty, jejichž nejjemnější variantu zkusily. Neméně zajímavá ale byla také práce s Komenského výukovými obrazy, ukázka jednoduchých hudebních nástrojů nebo multimediální projekce o přínosu Komenského současnému lidstvu.Některé jedince sice mrzelo, že jsme nestihli plánovaný rozchod na náměstí a vysněný kebab, celkově jsme se ale shodli, že tento minivýlet opravdu stál za to.