Oznámení pro rodiče dětí MŠ!!!

Vedení mateřské školy oznamuje všem zákonným zástupcům dětí, kteří přihlásili své děti do mateřské školy v prázdninovém provozu v týdnu od 3. 8. - 7. 8. 2020, že provoz v tomto týdnu bude i nadále přerušen.

Rozhodnutí ředitele Základní školy a Mateřské školy Vlčnov,  Mgr. Libora Trtka, je preventivním opatřením vzhledem k epidemiologické situaci ve Vlčnově. Chceme tak chránit zdraví a bezpečnost vašich dětí.

Kdo z rodičů má v tomto týdnu zájem o umístění dětí do jiné MŠ, může si po dohodě, vyzvednout kopii evidenčního listu dítěte v MŠ.

V případě příznivého vývoje epidemiologické situace ve Vlčnově, bude prázdninový provoz MŠ zahájen 10. 8. 2020.  O zahájení provozu, budeme informovat zákonné zástupce prostřednictvím místního rozhlasu a webových stránek  mateřské školy.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem dětem a Vám  rodičům zdraví a krásné zážitky o prázdninách.