Dne 21. dubna jsme se vydali napříč obcí Vlčnov, abychom posbírali odhozené odpadky. Oslavili jsme tak i Den Země a ještě jsme si užili sluníčka.

Spojit příjemné s užitečným a ještě slavit? Ano, to se nám krásně povedlo! 

Dne 22. dubna se každý rok slaví Světový Den Země, který nám připomíná, jak důležitou roli hraje naše planeta a ochrana životního prostředí v našem životě. Jedním z důležitých aspektů tohoto dne je také problematika odpadů a jejich správného nakládání.

Žáci prvního stupně se v rámci Dne Země vydali sbírat odpadky v okolí školy, starší žáci se vypravili do různých částí obce Vlčnov. Pan starosta do školy přinesl pytle a kbelíky, odpad tedy žáci třídili na plasty, papír a směsný odpad. 

Akce se vydařila a všichni měli dobrý pocit z dobře odvedené práce.
Všem, kteří se na  akci podíleli, patří jedno velké díky.