Ochutnávka ovoce a pečení jablíčkových taštiček - 4.třída MŠ

Děti ochutnaly různé druhy ovoce a vyzkoušely si pečení jablíčkových taštiček.