Obrázky na Sportovní ples

V KSK Vlčnov proběhne 8. února 2020 Sportovní ples, jeho návštěvníci si během večera budou moci oddechnout od tace při prohlížení výstavky z prací žáků naší školy. Ti byli totiž pověřeni úkolem vytvořit právě takové obrázky, které se k této příležitosti hodí. Všichni od prvňáčků až po deváťáky tvořili v hodinách Vv výkresy se sportovní tematikou. Výstavku některých prací jsme si ještě připravili na krátko i ve škole.