Tato už tradiční akce, termínem připomínající narození nejznámějšího pohádkáře H. Ch. Andersena a Mezinárodní den dětské knihy, probíhá po celé republice již více než 20 let. Letos se zapojili i naši páťáci a v pátek 22. března se v podvečerních hodinách sešli znovu ve škole. Na besedě v místní knihovně i při plnění různých úkolů v prostorách školy se pak dozvěděli mnoho zajímavostí o samotném Andersenovi a o jeho pohádkách. Hlavně šlo ale o to užít si netradiční večer a noc... a to se každopádně povedlo! :-) Velký dík za nápad i organizaci patří paní učitelce Evě Zemkové!