I v novém kalendářním roce platí pravidla, která jsme si nastavili na začátku školního roku 2020/2021.

Vzhledem k přetrvávající situaci výskytu infekčního onemocnění COVID-19.

  • Všichni dospělí vstupují do budovy MŠ s rouškou
  • Všichni příchozí použijí u vchodu dezinfekci
  • Zákonní zástupci přivádí do MŠ zdravé děti: bez příznaků respiračních nemocí (rýma, kašel, zvýšená teplota)

Děkujeme, že společným dodržováním těchto pravidel, chráníte nejen svoje děti, ale i jejich kamarády.