Nástup dětí přípravné, 1. a 2. tříd do školy

Vážení zákonní zástupci, milé děti,

od středy 18. 11. se opět otevírá škola pro žáky přípravné třídy, třídy 1. A a tříd 2. A a 2. B. Zde je pár informací, jak bude v tento a další dny školní docházka organizačně vypadat.


Začátek:         Všichni v 8.00 (přípravná třída, 1. A a 2. A půjdou do svých tříd přes terásky,                             2. B jde hlavním vchodem).

Výuka:             Normálně podle rozvrhu (místo HV a TV bude jiná činnost, podle uvážení                                třídní učitelky).

Oběd:              Bude probíhat po ukončení vyučování za předem stanoveného                                                  harmonogramu, tak abychom dodrželi hygienická nařízení.

Družina:          Jednotlivé třídy se nebudou v družinách míchat. Provoz zajištěn pro ranní i                              odpolední družinu.

Roušky:           Jsou povinné po celý pobyt žáka ve škole. Doporučujeme vždy dva kusy.

Další:               Během vyučování se bude častěji a intenzivně větrat, zvažte, prosím,                                       oblečení, které si může žák operativně obléct či sundat.


V případě dotazů kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.