Nástup do školy 30. 11.

Do školy nastupují všechny třídy kromě 6. A a 7. A, ty zůstávají doma a výuku budou mít zajištěnu distančně podle rozvrhu.


Začátek výuky:         Pro všechny třídy v 8.00.

Obědy:                       Podle rozvrhu hodin, děti mají obědy automaticky přihlášeny.

Družiny:                     Družiny budou pro stejné třídy jako na začátku podzimu, tedy pro přípravnou, 1., 2. a 3. třídy. V provozu bude ranní i odpolední družina. Jednotlivé školní ročníky budou odděleně.

Roušky:                      Jsou povinné po celý pobyt žáka ve škole. Doporučujeme vždy dva kusy.

Ostatní:                      Během vyučování se bude častěji a intenzivně větrat, zvažte, prosím, oblečení, které si může žák operativně obléct či sundat.


V případě dotazů se obracejte na třídní učitele, případně na vedení školy.