Loučení s kamarády předškoláky ze 3.třídy MŠ

Dne 23.6.2020 nastal očekávaný den „D".

I když nás nečekaně zaskočila pandemie a zahradní slavnosti se nemohli účastnit rodiče a kamarádi z ostatních tříd, předškoláci nebyli o nic ochuzení, a své loučení si užili.

Od rána nás provázel bohatý program, jehož nejdůležitějším okamžikem bylo samotné pasování dětí na školáčky přípravné třídy. Před zraky pana ředitele a pana zástupce zpečetily svůj slib podpisem.

Touto cestou se s nimi i my loučíme a přejeme jim šťastné vykročení do školních let.

Velký dík patří také jejich rodičům za podporu a letitou spolupráci.

Přejeme všem krásné prázdniny!

Paní učitelky třetí třídy MŠ