Logopedický seminář pro rodiče

Vážení zákonní zástupci, 

vzhledem k zapojení naší školy do projektu MAP II ORP Uherský Brod máme možnost účasti na logopedickém semináři. Tento seminář je zdarma. Podrobnosti naleznete v příloze níže.