17. října 2019 dopoledné přijede do MŠ paní logopedka

Dne 17. října 2019 dopoledne přijede do MŠ paní logopedka (SPC Brno), která je garantem pro naši mateřskou školu v oblasti logopedické prevence.

Informace je určena zákonným zástupcům dětí, které navštěvují logopedickou prevenci v naší mateřské škole.