Děkujeme všem rodičům za celoroční spolupráci, přejeme vám krásné letní dny, plné sluníčka a pohody.