Koloběžky do šaten nepatří...

Vážení rodiče, 

      považujeme za nezbytné a potřebné Vás se začátkem nového školního roku informovat o skutečnosti, že nadále NEBUDE MOŽNÉ PARKOVAT KOLOBĚZKY, na kterých děti jezdí do školy, ve vnitřních prostorách šaten, ale bude třeba je nechat ve venkovním prostoru před vchodem do budovy školy. Při velkém a stále větším množství koloběžek, na kterých děti do školy přijíždí je jejich parkování v šatnách neakceptovatelné z hlediska bezpečnosti pohybu a provozu.

                                                                              Děkujeme za pochopení.