Jarní hry ve 2.třídě MŠ

Hrajeme si s padákem, sázíme obilí a těšíme se na Velikonoce.