Přednáška k učivu o obraně státu v Ov

Historie a současnost armády ČR, 25 let našeho členství v NATO, kritéria na vojáka z povolání, aktivní zálohy, branná povinnost, zkušenost ze zahraničních misí, role AČR nejen při obraně státu. Tato i několik dalších témat slyšeli v pátek 26. dubna naši žáci 8. a 9. ročníku od nadrotmistra Jana Javora z posádky ve Vyškově v rámci přednášky k tematickému okruhu v občanské výchově: ,,Obrana státu“. Obsah přednášky má přesah  do aktuálního světového dění, a tak žáky mohl přivést k zamyšlení nad všemi hodnotami, za něž má smysl bojovat, i vlastenectvím jako takovým. Osmákům může být přednáška třeba i inspirací k volbě vhodné SŠ za rok touto dobou.