Jablíčkový týden ve 4.třídě MŠ

„Ukaž se nám, jablíčko“

„Projekt, který jsme nazvali „Ukaž se nám, jablíčko“, byl realizován v naší třídě ve dnech 12.10. - 16.10.2020. Jeho cílem bylo seznámit děti s významem tohoto ovoce, s jeho sklizní, zpracováním a uskladňováním.

Na začátku byla jablůňka a její proměny během 4 ročních období prostřednictvím básní, písní, tanečků, hudebně-pohybových her, didaktických her a nejrůznějších úkolů, jsme objevovali krásu jablíčka ve všech jeho podobách. O výborné chuti jsme se přesvědčili při společném „kuchaření“ (pečení, sušení, ochutnávání).

Celé naše týdenní úsilí bylo zakončeno pohádkou „O ztraceném jablíčku“ , prostřednictvím které děti pochopily, že i ten nejmenší tvoreček má své místo a že bez vzájemné pomoci bychom se neobešli.

A co tedy už všichni víme?

Že jablíčka vždycky sníme.

A kdo chce být zdráv velice, ten jí tohle zdravé ovoce!