Informace pro rodiče dětí mateřské školy

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTEŘÍ JIŽ NEBUDOU V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE NAVŠTĚVOVAT MATEŘSKOU ŠKOLU.

Z provozních důvodů bychom Vás chtěli požádat, aby jste si v průběhu měsíce května vyzvedli ze skříněk osobní věci vašich dětí, a také složku s výtvarnými a vytvořenými výrobky (z keramiky,aj.) dětí za tento školní rok.