Informace pro rodiče dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ PLNÍ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Děti naší mateřské školy plní povinné předškolní vzdělávání denně v době od 8.00 do 12.00 hodin.

V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘERUŠEN, BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA  POSKYTOVAT VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

Distanční výuka je podle novely zákona č. 561/2004 Sb. Distanční výuka je pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání POVINNÁ.

  • Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí třídy, pokud je znemožněna osobní přítomnost vice než poloviny dětí. Tato výuka je organizována výlučně pro tyto děti.
  • Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem.
  • UČITELKY TÉTO TŘÍDY BUDOU PRACOVAT PODLE TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, v návaznosti na Školní vzdělávací program mateřské školy.
  • V případě, že zahájíme distanční výuku, připraví učitelky každému z dětí složku, ve které budou mít vypracované činnosti a úkoly, ve formě pracovních listů, výtvarných a pracovních činností, pro týdenní časový úsek.


  • RODIČE SI TUTO SLOŽKU SVÉHO DÍTĚTE PŘEVEZMOU VE VESTIBULU MATEŘSKÉ ŠKOLY V PÁTEK OD 14.00 – 16.00 HODIN.
  • V PŘÍPADĚ, ŽE TATO FORMA VZDĚLÁVÁNÍ BUDE POKRAČOVAT I V DALŠÍM TÝDNU, ODEVZDAJÍ SLOŽKU S VYPRACOVANÝMI ÚKOLY OPĚT V PÁTEK, VE STEJNÉM ČASE, VE VESTIBULU MŠ UČITELCE A TA JIM PŘEDÁ SLOŽKU S JINÝMI ÚKOLY NA DALŠÍ TÝDEN.