Informace k zápisu do 1. třídZÁPIS   DO   1.TŘÍDY   VE   ŠKOL.   ROCE   2024/2025


Vážení rodiče, milé děti,

zveme všechny předškoláky k zápisu do 1. třídy(děti narozené v době od 1.9.2017 – 31.8.2018 a  také děti s odkladem povinné školní docházky)

  1. Dostavte se se svým dítětem k zápisu do školy ve čtvrtek 11. dubna  2024

v době od 14.00 do 17.00 hodin (nebo dle vybraného a zapsaného rozpisu časů z MŠ).

  1. Pro možnou kontrolu s sebou vezměte rodný list dítěte, případně svůj OP.
  2. K zápisu doneste již vyplněný formulář (web školy)Žádost k zápisu do školy (případně vyplníte na místě)                                     Zápisní  list do 1.třídy
  3. K zápisu není třeba se ve škole objednávat.
  4. Je-li dítě v tomto termínu nemocné, dostaví se pouze zákonný zástupce dítěte, vyplní nám potřebné žádosti a domluvíme se na náhradním termínu zápis
  5. Děti si s sebou k zápisu nic nenosí – stačí jen veselá – usměvavá nálada.
  6. K povinné školní docházce si rodiče mohou vybrat jakoukoliv školu (nemusí být spádová).
  7. Zápis se skládá z části formální (vyplňování formulářů, kontrola údajů) a z části motivační (probíhá individuální rozhovor pedagoga s dítětem a cílené aktivity).
  8. Není-li ještě dítě dostatečně připraveno k zahájení povinné školní docházky, mohou rodiče (zákonní zástupci dítěte) zažádat o odklad povinné školní docházky (vyplněná žádost o odklad a splnění daných podmínek – vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře, nebo klinického psychologa). Další z možností v procesu zaškolení dítěte je „Přípravná třída“(informace o zřízení  „Přípravné třídy“ najdete na internetových stránkách naší školy)
  9. Výsledky zápisu (děti pod přiděleným registračním číslem) budou zveřejněny do pátku                                                      10. května 2024 na internetových stránkách školy, v plakátové podobě pak budou vyvěšeny na vstupních dveřích        ZŠ i MŠ.