Dne 6. 4. 2022 se výběr dětí z naší MŠ účastnil nultého ročníku fotbalového turnaje mateřských škol na Lapači v Uherském Brodě.

Naši hráči se své role ujali velmi odhodlaně a bojovně. Do všech zápasů šli naplno a vydané úsilí přineslo své ovoce. S pokřikem: Nikoho se nebojíme, dneska všechny porazíme!" Jsme se probojovali vítězně všemi zápasy.

Velké díky patří za pomoc a podporu panu Tománkovi, který nám ve spolupráci s fotbalovou akademií TJ Vlčnov, zapůjčil míče a rozlišovací dresy, a také nás doprovázel svým vedením.

Ještě větší dík mu však patří za zajištění medailí a diplomů pro naše vítěze.

Náš úspěch se donesl i na Obecní úřad Vlčnov a pan místostarosta přijel děti ocenit.

Všem děkujeme.