Exkurze na orchidejové louky

Ve čtvrtek 27. 5. se uskutečnila exkurze tříd 5. A, 7. A a 7. B na orchidejové louky u Horního Němčí. Součástí exkurze byl výklad o přírodních poměrech zdejší krajiny, o zástupcích z řad flóry i fauny i s následným poznáváním. Bylo tak v terénu rozebráno učivo zeměpisu (uč. L. Trtek) i přírodopisu (uč. Š. Gottwaldová).