Děti ze 4. třídy ZŠ na návštěvě ve školce u třeťáků - MŠ