Burza středních škol pro žáky 9. ročníků


Více než 35 středních škol z Uherskohradišťska i širokého okolí se představilo na BURZE STŘEDNÍCH ŠKOL v Uherském Hradišti. Jednotlivé školy představily své vzdělávací programy, typy a formy studia, možnosti internátního bydlení, stipendijní programy a volnočasové aktivity. Žáci devátých ročníků tuto akci navštívili dne 10. 11. 2022 a my věříme, že jim pomohla ve výběru střední školy.