.... 5. A v akci :)

V letošním školním roce navštěvuje 10 žáků z 5. A badatelský kroužek. Ve škole jsme vyzkoušeli práci s mikroskopem, základy laboratorní techniky, žáci se seznámili s chemickým sklem a pomůckami a vyzkoušeli si pár jednoduchých pokusů (čištění stříbrných předmětů, .......)

Bohužel řada hodin, vzhledem k epidemiologické situaci, proběhla a stále probíhá distanční formou. Ale ani to nás neodradí :) V domácím prostředí si žáci vyzkoušeli filtraci, krystalizaci, chromatografii, klíčení rostlin a efektní pokusy s octem a jedlou sodou, .... Tady malá ukázka z činnosti kroužku.