Aktuální informace k otevření MŠ

Aktuální informace

Žádáme rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu, aby prostřednictvím e-mailu na webových stránkách MŠ ( ms.zsvlcnov@seznam.cz), informovali vedení MŠ, zda přivedou své dítě do MŠ, jakmile bude opět zahájen provoz. Přesné informace o zahájení provozu, dodržování hygienických podmínek a ochraně zdraví dětí, budete včas informováni na web. stránkách MŠ a místním rozhlasem.