Akce mateřské školy na leden a únor

Akce  mateřské školy

LEDEN

14. 1. 2020 - Den otevřených dveří předplavecký výcvik (pro rodiče dětí 4.třídy MŠ)

23. 1. 2020 (Čtvrtek 15.30 hodin) - Beseda pro rodiče s pracovnicí Pedagogicko-psychologické poradny na téma Školní zralost

ÚNOR

13. 2. 2020 - Masopustní karneval, součástí karnevalu bude vystoupení KOUZELNÍKA (Tomáš Šulaj)