Děkujeme všem návštěvníkům našeho prvního „Adventního jarmarku“. Účast byla více než hojná, takže jsme přesvědčeni, že se nám zřejmě podařilo zahájit další novou „školní“ tradici. Předvánoční setkání bylo pro nás velmi příjemné a vzhledem k téměř rodinné atmosféře, věříme, že i pro vás. Výrobky našich žáků byly s úspěchem prodány a po ukončení akce, bylo zástupcům SRPŠ, které se podílelo na pořádání akce, předáno téměř 23 000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou po dohodě s vedením školy využity na zakoupení sportovního vybavení do výuky a do družin. Za akci ještě jednoou díky a přejeme všem krásný, šťastný, provoněný a usměvavý adventní čas.