Adventní čajovna v 5. třídě

Ve středu 13. 12. odpoledne pozvali páťáci své rodiče a příbuzné, ale také učitele a další zaměstnance školy do své ADVENTNÍ ČAJOVNY. V krásně nazdobené a provoněné třídě pak nabízeli nejen čaj, ale také punč, kávu a vlastnoručně vyrobené slané i sladké pohoštění. Bylo to velmi příjemné zastavení v předvánočním shonu, a proto patří velké poděkování všem dětem a učitelkám, které se podílely na přípravě této netradiční akce, i všem, kteří našli čas a svou návštěvou čajovny naše žáky podpořili.