10.5.2022 ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ VLČNOV NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


Zápis do mateřské školy proběhne


 10.května 2022  od 14:00 do 16:00 hod v MŠ Vlčnov.

Zveme všechny zákonné zástupce i s dětmi, kteří mají zájem, aby jejich dítě navštěvovalo mateřskou školu ve školním roce 2022/2023 do mateřské školy.

Děti si budou moci ve třídách pohrát a prohlédnout si prostory mateřské školy.

Zákonní zástupci dětí získají informace o podmínkách přijetí dítěte, o organizaci dne v MŠ a o úplatě za předškolní vzdělávání.


Budou přijímány pouze žádosti řádně vyplněné a potvrzené lékařem.

Přineste s sebou: rodný list dítěte a průkaz totožnosti rodiče. Pro dítě přezůvky a pohodlný oděv na hraní.


Těší se na Vás kolektiv MŠ