Základní škola
Žádné podstránky neexistují.
Mateřská škola
Žádné podstránky neexistují.
Školní jídelna
Žádné podstránky neexistují.
Školní družina
Žádné podstránky neexistují.

Jednotná přijímací zkouška 2020


Ministerstvo zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
  • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
  • 2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: středa 13. května 2020
  • 2. termín: čtvrtek 14. května 2020


Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Nejzazší termín pro vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oboru s maturitní zkouškou

Od: pátek 31. ledna 2020 00:00

Do: pátek 31. ledna 2020 23:59

Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna. Společně s předpokládaným počtem přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání (případně pro různá zaměření dle školního vzdělávacího programu) stanoví jednotná kritéria přijímání a způsob jejich splnění.

Konec období pro vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Od: čtvrtek 31. října 2019 00:00

Do: čtvrtek 31. října 2019 23:59

Ředitel školy, který plánuje přijmout uchazeče do oboru s talentovou zkouškou, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 31. října. Společně s předpokládaným počtem přijímaných uchazečů  ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro přijímání do oboru vzdělání a způsob hodnocení jejich splnění.

Nejzazší termín pro odevzdání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou

Od: pondělí 02. prosince 2019 00:00

Do: pondělí 02. prosince 2019 23:59

Uchazeč, který se hlásí do oboru s talentovou zkouškou, odevzdá řediteli střední školy přihlášku nejpozději do 2. prosince 2019.

Začátek období pro konání talentových zkoušek do oboru Gymnázium se sportovní přípravou

Od: čtvrtek 02. ledna 2020 00:00

Do: sobota 15. února 2020 23:59

Konkrétní termín talentové zkoušky stanoví ředitel střední školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny zkoušky. Výsledky talentové zkoušky sdělí ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 20. února.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na GUH pro žáky 9. tříd​​​​​​​​​​​​​​

Gymnázium v Uherském Hradišti nabízí žákům 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu na naší škole, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Tyto kurzy budou probíhat zdarma ve 2 termínech a mají napomoci zorientovat se v požadavcích, které je zapotřebí zvládnout. Zároveň se seznámíte s prostředím a podmínkami, za jakých budou probíhat dubnové zkoušky.

Sobota    15. 2.  2020 – Český jazyk – 8.00 – 12.00

Sobota    22. 2. 2020 – Matematika – 8.00 – 12.00

Zájemci se mohou hlásit od začátku prosince do konce ledna na adrese: malinova@guh.cz

V přihlášce uveďte své jméno, příjmení, ZŠ, kterou navštěvujete a termíny kurzů, na které se hlásíte. Na kurzy si přineste psací potřeby a poznámkový blok.


Úřad práce ČR

Krajská pobočka ve Zlíně

Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště

dovolujeme si Vás pozvat na

INFORMAČNÍ SCHŮZKU PRO RODIČE

ŽÁKŮ 9. TŘÍD


Termíny: 14.10.2019 v 15:00 nebo 18.11.2019 v 15:00

   Místo: ÚP ČR – Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště,

Na Morávce 1215,

686 52 Uherské Hradiště, 4. patro, místnost IPS


Obsah:

  • přehled škol a oborů nabízených středními školami v okrese Uherské Hradiště
  • počet studentů přijímaných na jednotlivé obory škol
  • přijímací řízení na střední školy
  • nabídka individuálního poradenství pro nerozhodnuté žáky ​​​​​​​

Těšíme se na Vás.

Kontaktní osoba:

Ing. Martina Hlavačková,tel.:950 170 267, email: martina.hlavackova2@uradprace.cz