Jednotná přijímací zkouška 2024Ministerstvo zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022.

Termín podání přihlášky:

  1. do 30. listopadu 2023 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (přihláška s modrým podtiskem)
  2. od 1. do 20. února 2024  pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným či hnědým podtiskem) -  nově elektronickou formou, tři přihlášky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2021/2022.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

1. termín: 12. dubna 2024

2. termín: 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: 16. dubna 2024

2. termín: 17. dubna 2024

Náhradní termín přijímacího řízení pro čtyřleté obory a víceletá gymnázia:

1. termín: 29. dubna  2024

2. termín: 30. dubna 2024


Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oboru se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oboru vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. 

Podrobné informace naleznete na stránkách: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska