Jednotná přijímací zkouška 2020

​​​​​​​


Ministerstvo zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
  • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
  • 2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: středa 13. května 2020
  • 2. termín: čtvrtek 14. května 2020


Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Nejzazší termín pro vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oboru s maturitní zkouškou

Od: pátek 31. ledna 2020 00:00

Do: pátek 31. ledna 2020 23:59

Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna. Společně s předpokládaným počtem přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání (případně pro různá zaměření dle školního vzdělávacího programu) stanoví jednotná kritéria přijímání a způsob jejich splnění.

Konec období pro vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Od: čtvrtek 31. října 2019 00:00

Do: čtvrtek 31. října 2019 23:59

Ředitel školy, který plánuje přijmout uchazeče do oboru s talentovou zkouškou, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 31. října. Společně s předpokládaným počtem přijímaných uchazečů  ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro přijímání do oboru vzdělání a způsob hodnocení jejich splnění.

Nejzazší termín pro odevzdání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou

Od: pondělí 02. prosince 2019 00:00

Do: pondělí 02. prosince 2019 23:59

Uchazeč, který se hlásí do oboru s talentovou zkouškou, odevzdá řediteli střední školy přihlášku nejpozději do 2. prosince 2019.

Začátek období pro konání talentových zkoušek do oboru Gymnázium se sportovní přípravou

Od: čtvrtek 02. ledna 2020 00:00

Do: sobota 15. února 2020 23:59

Konkrétní termín talentové zkoušky stanoví ředitel střední školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny zkoušky. Výsledky talentové zkoušky sdělí ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 20. února.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na GUH pro žáky 9. tříd​​​​​​​​​​​​​​

Gymnázium v Uherském Hradišti nabízí žákům 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu na naší škole, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Tyto kurzy budou probíhat zdarma ve 2 termínech a mají napomoci zorientovat se v požadavcích, které je zapotřebí zvládnout. Zároveň se seznámíte s prostředím a podmínkami, za jakých budou probíhat dubnové zkoušky.

Sobota    15. 2.  2020 – Český jazyk – 8.00 – 12.00

Sobota    22. 2. 2020 – Matematika – 8.00 – 12.00

Zájemci se mohou hlásit od začátku prosince do konce ledna na adrese: malinova@guh.cz

V přihlášce uveďte své jméno, příjmení, ZŠ, kterou navštěvujete a termíny kurzů, na které se hlásíte. Na kurzy si přineste psací potřeby a poznámkový blok.


Úřad práce ČR

Krajská pobočka ve Zlíně

Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště

dovolujeme si Vás pozvat na

INFORMAČNÍ SCHŮZKU PRO RODIČE

ŽÁKŮ 9. TŘÍD


Termíny: 14.10.2019 v 15:00 nebo 18.11.2019 v 15:00

   Místo: ÚP ČR – Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště,

Na Morávce 1215,

686 52 Uherské Hradiště, 4. patro, místnost IPS


Obsah:

  • přehled škol a oborů nabízených středními školami v okrese Uherské Hradiště
  • počet studentů přijímaných na jednotlivé obory škol
  • přijímací řízení na střední školy
  • nabídka individuálního poradenství pro nerozhodnuté žáky ​​​​​​​

Těšíme se na Vás.

Kontaktní osoba:

Ing. Martina Hlavačková,tel.:950 170 267, email: martina.hlavackova2@uradprace.cz