Jednotná přijímací zkouška 2021Ministerstvo zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

1. termín: 3. května 2021

2. termín: 4. května 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: 5. května 2021

2. termín: 6. května 2021

Náhradní termín přijímacího řízení pro čtyřleté obory a víceletá gymnázia:

1. termín: 2. června 2021

2. termín: 3. června 2021


Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oboru se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oboru vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.