• www.poradenskecentrum.cz - odborné psychologické poradenství pro děti, mládež 
  • www.podaneruce.cz - pomáhají lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti.

Tel: 770 177 337

E: infolinka@podaneruce.cz

WhatsApp: +420 770 177 337

Tel: 800 35 00 00

  • www.anabell.cz - provoz specializované poradny a knihovny, poskytování informací o poruchách příjmu potravy.

Tel: 774 467 293

  • www.spolek-psychologickych-sluzeb.cz - adekvátními odbornými psychologickými prostředky pomáhá dětem, mladým lidem, jednotlivcům a rodinám předcházet rozvoji různých typů nepříznivých životních situací tak, aby byly posilovány sebepodpůrné mechanismy a schopnost žít život s pocitem autonomie a smysluplnosti. 

Tel: 608 747 102

  • https://www.zkola.cz/ - informační a vzdělávací portál zlínského kraje.
  • www.cpr-zlin.cz – centrum pro rodinu, řeží životní krizové situace.
  • www.poradnazl.cz - pedagogicko-psychologická poradna poskytuje poradenství i preventivní služby dětem, rodičům a pedagogickým pracovníkům škol i školským zařízením.

Tel: 575 570 491

Mob: 734 780 348

Tel: 312 245 818

Tel: 910 101 010

  • Bezpečí dětem, Linka SOS Zlín, nonstop

Tel. 577 431 333

  • Krizové centrum DOMEK,

Tel.: 577 242 786, 606 818 818

Tel: 777 715 215

Tel: 778 510 510 – problém v kyberprostoru

K dispozici také: chat linky důvěry, skype linky důvěry

Mail: problem@ditekrize.cz

  • Linka bezpečí – krizová pomoc pro děti a mladistvé

Tel: 116 111, nonstop a bezplatně