Změna cen stravného ve školním roce 2020/2021Vzhledem k enormnímu nárustu cen potravin se s účinností od 1.9.2020 zvyšuje cena stravného:


MŠ:

strávníci do 6 let - přesnídávka  -  8,-kč

                                oběd              - 22,-kč

                                svačina          -  8,-kč

strávníci  7 let     - přesnídávka  -  9,-kč,

                            oběd              -  27,-kč

                               svačina            –  9,-kč

ZŠ:

 strávníci 7-10let                           – 27,-kč

               11-14let                           – 29,-kč

               15 let a více                   – 32,-kč


Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Prosíme o navýšení limitu k inkasní platbě na účtu.


Děkujeme za pochopení
             Mgr. Libor Trtek                                                                                           Eva Polanská

                ředitel školy                                                                                          vedoucí školní jídelny