V červenci budou vráceny přeplatky za školní družinu za období 1 - 6 /2021 na účet plátce (bezhotovostní platby).

Mgr. Libor Trtek