Informace o školní družině

Informace o školní družině

Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Vlčnov má kapacitu 90 žáků a navštěvují ji žáci 1.-4. tříd, kterým se věnují paní vychovatelky.

 • I.oddělení : Bc. Radka Knotková
 • II.oddělení: Anna Mošťková
 • III.oddělení : Bc. Eva Stojaspalová

Kontakt : 572 675 117, 602 162 974

Provoz

Ranní družina :6:30-7:45 hodin, v provozu od 2. 9. 2022

Odpolední družina : 11:40- 16:15 hodin


Poplatky

Září-prosinec400-,Kč
Leden-červen600-,Kč

Výše úplaty za měsíc 100-,Kč / Platba hotově v kanceláři ZŠ nebo na účet školy 1546024359/0800 (Do poznámky napsat ŠD, jméno a příjmení dítěte a třídu.)

Akce

 • Drakiáda ve spolupráci s MŠ
 • Podzimní den-dílničky, ve spolupráci s třídními učiteli 1. stupně
 • Pečení perníčků a vánočního cukroví
 • Mikulášské odpoledne v KSK- ve spolupráci se SRPŠ
 • Karneval
 • Velikonoční dílny
 • Noc s Andersenem
 • Dětský den (kino, zábavné odpoledne pro děti)

Dokumenty