Plán činnosti školní družiny

Září, říjen, listopad

 • Seznámení dětí s řádem ŠD, pravidly ve třídě, na hřišti, poučení o bezpečnosti
 • Orientace nových dětí v budově a areálu školy
 • Osvojování hygieny a sebeobslužných činností ve školní jídelně
 • Vycházky do okolí školy, pozorování změn v přírodě
 • Podzimní tvoření (malba, kresba, lepení, stříhání, práce s přírodními a odpadovými materiály)
 • Pranostiky, hádanky, čtení
 • Zpěv, dramatizace
 • Sportovní činnosti a hry (míčové hry, soutěže, využití herních prvků v zahradě ŠD)

Prosinec, leden, únor

 • Příprava na advent-Mikuláš- hádanky, říkadla, básničky, koledy, vánoční tradice, tvoření s vánoční tématikou
 • Tři králové- výroba korunek, zpěv písní
 • Hry na sněhu, koulování, stavění sněhuláka, kreslení do sněhu
 • Zimní vycházky, pozorování stop, změny v přírodě, zimní spánek zvířátek, zakrmování zvěře, sypání ptáčkům

Březen, duben, květen

 • Pozorování probouzející se přírody po zimním spánku-vycházky
 • Velikonoce-příprava na svátky jara, výrobky s velikonoční tématikou, básničky, písničky, pranostiky
 • Dopravní soutěž, poznávání dopravním značek, seznámení s pravidly silničního provozu
 • Den země-výrobky z odpadového materiálu, vysvětlení důležitosti ochrany přírody a třídění odpadu
 • Den matek-výrobek pro maminky, přáníčka
 • Vlčnov očima dětí- vysvětlení tradice Jízdy králů, výtvarné práce na téma Vlčnov 
 • Návštěva místní knihovny
 • Výtvarné tvoření, kolektivní hry, pantomima, modelování, deskové hry, stavění z kostek a lega

Červen

 • Atletická olympiáda ŠD-skok do dálky, běh, hod kriketovým míčkem
 • Mezinárodní den dětí- zábavné hry
 • Volné hry dle výběru dětí
 • Poučení o bezpečnosti během letních prázdnin
 • Celoročně
 • Výtvarné a pracovní činnosti
 • Předčítání knih
 • Prohlížení časopisů a knih
 • Spontánní hry
 • Didaktické hry, stolní hry
 • Míčové hry
 • Sociální a komunikační dovednosti
 • Práce ve skupinách
 • DVD za nepříznivého počasí
 • Úklid hraček a her ve třídách i na zahradě ŠD