Výše úhrady za měsíc prosinec 2021 je stanovena na 40 Kč (0d 20. 12. ředitelské volno). Případné přeplatky ŠD budou započteny na další období.