Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace


Stanovení úhrady školní družiny za měsíce říjen, listopad (uzavření škol)


Říjen 2020                           30 Kč (přípravná tř., 1. až 3. roč.)

Listopad 2020                    30 Kč (přípravná tř., 1. a 2. roč.); 3. roč. bez úhrady


Případné přeplatky ŠD budou započteny na další období.


30. 11. 2020

Mgr. Libor Trtek

ředitel školy