Provoz školní družiny od 7. 9. 2020

Vážení rodiče,

s koncem prvního „rozjezdového“ týdne se k nám dostal od dětí souhrn všech přihlášek do školní družiny. Tím pádem jsme definitivně zjistili, kolik dětí se nám do družiny hlásí, z jaké jsou třídy a jaké je věkové složení. Díky organizačním (personálním, prostorovým) možnostem, ale hlavně protiepidemiologickým (zhoršující se situace), jsme byli nuceni nepřijmout do školní družiny žáky 4.A, 4.B a 5.A – úkolem pro nás bylo zabezpečit družinu pro mladší žáky I.stupně. Již uhrazený poplatek za ŠD bude výše uvedeným žákům vrácen.

Děkujeme za pochopení této nepopulární situace – snažili jsme se vybrat to menší zlo, v okamžiku jakékoliv změny k lepšímu s pandemií v ČR budeme ihned reagovat a snažit se obnovit tradiční chod školní družiny, na jaký byli rodiče i děti donedávna zvyklí.

Vedení ZŠ a MŠ Vlčnov