Pokyny pro bezhotovostní platbu


Pokyny pro bezhotovostní platby – příspěvek na provoz ŠD


Číslo účtu: 1546024359/0800 (uveden na stránkách školy, kontakty)

Poznámka pro příjemce: např. Jan Novák, ŠD 1. A

Bez uvedení těchto údajů nebude možné platbu identifikovat.


Platba do 30. září 2021 září až prosinec 2021: Kč 280,00.

Do konce února 2022 platba leden až červen 2022: Kč 420,00