Možnost zažádání o navrácení úhrady za ŠD

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k množícím se dotazům na navrácení úplaty za školní družinu, která od 11. 3. 2020 do 25. 5. 2020 neprobíhala a poté probíhala formou bezplatných „hlídacích skupin“, lze zažádat o navrácení úplaty za dané období. Finance vybrané od zákonných zástupců byly již částečně využity a částka, která škole zůstane opět půjde na vybavení a spotřební materiál do družin. V případě, že však na navrácení úplaty za březen až červen trváte, je třeba vypsat formulář (v příloze textu) a odevzdat jej v kanceláři hospodářky školy nejpozději do 30. 9. 2020.