Tradiční Karneval se konal 21. února ve vyzdobeném vestibulu naší školy.

Děti se velmi těšily nejen na to, až se přemění za oblíbené pohádkové bytosti, ale také na vystoupení kouzelníka, který zahájil naše zábavné odpoledne. Poté jsme si zatančili s děvčaty z kroužku Moderních tanců jejich oblíbené skladby. Nechyběly karnevalové hry a plnění sportovních disciplin se sladkými odměnami na jednotlivých stanovištích. Děkujeme všem, kteří se podíleli na této úspěšné akci.

Anna Mošťková