Ve čtvrtek 20. 2. 2020 proběhl ve vestibulu školy tradiční karneval. Všechny děti, které se zúčastnily se výborně bavily nejen tancem, ale i soutěžemi, které si pro ně připravil DJ Radim Kuchař s manželkou. Poděkování patří paní učitelce Kateřině Knotkové a děvčatům z kroužku moderních tanců za zahájení karnevalu.

Sponzorem celé akce bylo SRPŠ - děkujeme.