Soutěžíme v tělesné výchově

19. Září 2019

Soutěžíme v tělesné výchově

Sportovní zápolení mezi prvními třídami

19. Září 2019

Sportovní zápolení mezi prvními třídami

Naše první dny v ŠD

19. Září 2019

Naše první dny v ŠD

Seznamujeme se s hrami a stavebnicemi v ŠD, začínáme vyrábět...

Pohádka O veliké řepě

18. Září 2019

Pohádka O veliké řepě

Výtvarné zpracování této známé pohádky v podání našich prvňáčků. Moc vydařené!

Učení s DATAPROJEKTOREM nás moc baví!

18. Září 2019

Učení s DATAPROJEKTOREM nás moc baví!

Pozvánka na Drakiádu

16. Září 2019

Pozvánka na Drakiádu

Dne 25. 9. se uskuteční tradiční Drakiáda s opékáním špekáčků na zahradě MŠ.Začínáme v 15:00 hod. na poli nad MŠ.…

Podzimní vycházka 3.B a 3.A

15. Září 2019

Podzimní vycházka 3.B a 3.A

Jak jsme se učili sadit

12. Září 2019

Jak jsme se učili sadit

Pracovní činnosti

Moje  maminka

12. Září 2019

Moje maminka

Moje maminka je veselá, hodná, usměvavá, to byly nejčastější odpovědi žáků.Vyzkoušeli jsme si kresbu rudkou či uhlem a…

Tělesná výchova trochu jinak

12. Září 2019

Tělesná výchova trochu jinak

V rámci hodiny tělesné výchovy jsme se dnes vydali na horní hřiště. Přebytečnou energii ze sebe vybili žáci na…

Tělesná výchova trochu jinak

12. Září 2019

Tělesná výchova trochu jinak

V rámci hodiny tělesné výchovy jsme se dnes vydali na horní hřiště. Přebytečnou energii ze sebe vybili žáci na…

Pomalu vítáme podzim

11. Září 2019

Pomalu vítáme podzim

Léto nám pomalu odplouvá, tak se i ve škole zkoušíme naladit trošku podzimně. Zapouštěli jsme barvičky a vystřihli si…

Dárek od Žlutého baletu

11. Září 2019

Dárek od Žlutého baletu

Dárek od Žlutého baletu...

Návštěva žáků 1. třídy v MŠ

11. Září 2019

Návštěva žáků 1. třídy v MŠ

Prvňáčci na návštěvě v mateřské škole

Divadelní představení v MŠ

11. Září 2019

Divadelní představení v MŠ

První divadlo na začátku školního roku

Maňáskové divadlo v MŠ

11. Září 2019

Maňáskové divadlo v MŠ

10. října 2019 dopoledne budeme mít divadlo

Logopedická prevence, keramické tvoření a hra na flétničku

11. Září 2019

Logopedická prevence, keramické tvoření a hra na flétničku

Začátek od 30. 9. 2019

Začátek předplaveckého výcviku

11. Září 2019

Začátek předplaveckého výcviku

Předplavecký výcvik začíná v úterý 1. 10. 2019

Drakiáda

11. Září 2019

Drakiáda

Budeme společně pouštět draky!!!

Herbář

11. Září 2019

Herbář

Schedy do herbáře