Zemědělská olympiáda

8. a 9. ročník

|Žáci 8. a 9. ročníků - zapojte se do zemědělské olympiády: řeší se elektronicky formou online testu, který žáci vyplňují doma.

Termín pro řešení tohoto testu je do 6. ledna 2020 23:59

Internetový odkaz:  http://bit.ly/zemedelska-olympiada