V předešlých hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností jsme vytvořili několik krásných výrobků. Zavzpomínali jsme na období prázdnin, vyrobili jsme si jablíčka i hrušky a nezapomněli jsme ani na pyšného draka.