V rámci spolupráce se ZŠ v Rakové na Slovensku jsme vyrobili záložku do knihy. Snad se budou líbit.