Zapojili jsme se do projektu "Záložka do knihy spojuje školy", pošleme ji na Slovensko. Už se těšíme na výměnu.