Základní škola a Mateřská škola ve Vlčnově přejí v novém roce 2020 všem to nejlepší

Hodně zdraví, štěstí a pohody.