Zahájení školního roku 2021/2022

Informace k nástupu do školy 1. 9. 2021


Vážení zákonní zástupci, milé děti,

ve středu 1. září se nám opět otevřou brány naší školy a tak zde uvádím několik informací, za jakých podmínek tento lehce výjimečný den bude probíhat. Předem bych chtěl uvést, že ty podmínky zahájení výuky jsou podobné jako loni, takže to není něco, z čeho bychom měli být nervózní a už vůbec ne něco, co bychom nezvládli. V minulém školním roce fungovalo vše hladce, myslím, že bude i letos.


Pravidla nástupu do školy a pobytu v ní:

Zahájení bude mít každá třída v 8.00 ve své učebně. Obě třídy prvního ročníku budou mít zahájení v 8.30 ve vestibulu školy. U žáků 1. tříd mohou jako doprovod přijít maximálně 2 dospělé osoby.  

1. Roušky

Každá osoba (žáci, rodiče, zaměstnanci, … ) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty rouškou či respirátorem. Výjimku mají osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, … . Ve třídě během výuky není zakrytí povinné!!!

2. Testování

Testování žáků proběhne formou antigenních testů 1., 6. a 9. září. V případě 1. ročníku se testování uskuteční 2., 6. a 9. září. Testování nepodstupuje žák, který má více jak 14 dnů plně ukončené očkování, v posledních 180 dnech prodělal onemocnění covid-19 a nebo má potvrzení o negativním výsledku z akreditované laboratoře. Vše z výše uvedeného musí být schopen prokázat.


!!!Pokud žák nepodstoupí testování, je povinen nosit po dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest, tedy i během výuky. Pokud žák odmítne obojí, tedy testování i nošení ochrany dýchacích cest, nemůže dále z hlediska ministerského nařízení setrvávat ve škole a musí vyčkat v izolační místnosti do příchodu zákonných zástupců nebo do jejich souhlasu s tím, že může jít sám domů!!!

Všechny osoby, které do budovy školy vstupují, jsou také povinny použít dezinfekci rukou, která je umístěna u vchodů do budovy.

Dále bych chtěl poprosit, aby zákonní zástupci vstupovali do budovy školy jen v opravdu nutných případech.


S pozdravem,


L. Trtek, ředitel